Jachty ze stali i aluminium

<hr style="border: 0px; background: #ddd; height: 1px;">

Przygotowanie powierzchni:

  • Powierzchnię umyć i oczyścić ze szlamu, porostów i zatłuszczeń wodą z dodatkiem OLlVA CLEANER. Opłukać i wysuszyć.
  • Kadłub stalowy oczyścić strumieniowo-ściernie do stopnia czystości co najmniej Sa 2 (część zanurzona); dopuszcza się czyszczenie ręczne do St 3 części nadwodnej wg PN-ISO 8501-1.
  • Podłoże przed malowaniem dokładnie odpylić.

Malowanie części nadwodnej kadłuba i pokładów stalowych i aluminiowych

Przygotowane powierzchnie zabezpieczyć antykorozyjnie farbą ALU-STEEL PRIMER 2002 i farbą BOSMAN 77 na grubość min. 150 μm na sucho (kadlub stalowy można zabezpieczyć tylko farbą BOSMAN 77). Na zabezpieczoną antykorozyjnie powierzchnię nałożyć emalię poliuretanową EMAPUR MARINA w wybranym kolorze.

 

Nazwa handlowaIlość warstwGrubość powłoki [μm] Zużycie teoretyczne [l/m2]
ALU-STEEL PRIMER 2002*1500,10
BOSMAN 771-2100-2000,16-0,32
EMAPUR MARINA1-250-1000,09-0,18
Razem:3-5200-350
* wskazane w przypadku jachtów z aluminium.

Malowanie części podwodnej kadłuba stalowego

  • Powierzchnię kadłuba zabezpieczyć antykorozyjnie farbą BOSMAN 77 na grubość min. 200 μm na sucho.
  • W celu uzyskania optymalnej przyczepności farby przeciwporostowej wykonać przekładkę z farby UNIWIN OPTIMAL.
  • Na część podwodną nanieść 1-2 warstwy farby ANTIFOULlNG VSE.

 

UWAGA:

  1. grubość powłoki suchej podana jest dla natrysku bezpowietrznego. W przypadku malowania pędzlem, wałkiem lub natryskiem powietrznym, należy zwiększyć ilość warstw;
  2. nałożenie powłok w grubościach zalecanych wg powyższych technologii zapewnia osiągnięcie efektu wieloletniej ochrony kadłuba;
  3. farba ANTIFOULING VSE w grubości 60 μm na SUCHO zabezpiecza kadłub przed porastaniem na okres jednego sezonu żeglarskiego na wodach słodkich;
  4. odstępy pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw nie powinny przekraczać okresu 7 dni;

 

Nazwa handlowaIlość warstwGrubość powłoki [μm] Zużycie teoretyczne [l/m2]
BOSMAN 771-2100-2000,16-0,32
UNIWIN OPTIMAL*1400,10
ANTIFOULlNG VSE1-260-1200,12-0,24
Razem:3-5300-360
* zalecane w celu zwiększenia przyczepności powłok.