Jachty z laminatów

<hr style="border: 0px; background: #ddd; height: 1px;">

Przygotowanie powierzchni

  • Powierzchnię laminatu umyć i oczyścić ze szlamu, porostów i zatłuszczeń wodą z dodatkiem OLlVA CLEANER. Opłukać i wysuszyć.
  • Zszorstkować calą powierzchnię papierem ściernym. Głębokość warstwy zszorstkowanej nie powinna być większa niż 1/3 grubości żelkotu.
  • Przed malowaniem powierzchnię odkurzyć, odpylić i odtłuścić (nie używać acetonu). Zalecane użycie Rozcień czalnika 564 lub 779.

Malowanie części nadwodnej kadłuba i pokładów

Gdy żelkot jest stary lub jego powierzchnia jest uszkodzona całą powierzchnię pomalować farbą BOSMAN 77 lub BOSMAN 54. Farba BOSMAN 54 jest wskazana w przypadku malowania natryskiem powietrznym. Na zabezpieczoną antyosmozowo powierzchnię nałożyć emalię poliuretanową EMAPUR MARINA w wybranym kolorze.

 

Nazwa handlowaIlość warstwGrubość powłoki [μm] Zużycie teoretyczne [l/m2]
BOSMAN 77 lub BOSMAN 54*1-2 lub 2-380-160 lub 100-1500,12-0,24 lub o,20-0,30
EMAPUR MARINA1-250-1000,09-0,18
Razem:2-4 lub 3-5130-260 lub 150-250
* wskazane w przypadku natrysku powietrznego

Malowanie części podwodnej kadłuba

W przypadku renowacji jachtów ze starym lub uszkodzonym żelkotem całą powierzchnię pomalować farbą BOSMAN 77. W celu uzyskania optymalnej przyczepności farby przeciwporostowej wykonać przekładkę z farby UNIWIN OPTIMAL. Na część podwodną nanieść 1-2 warstwy farby ANTlFOULlNG VSE.

 

Nazwa handlowa Ilość warstw Grubość powłoki [μm] Zużycie teoretyczne [l/m2]
BOSMAN 771-280-1600,12-0,24
UNIWIN OPTIMAL*1400,10
ANTIFOULlNG VSE1-260-1200,10-0,20
Razem:3-5180-320
* zalecane w celu zwiększenia przyczepności powłok.

 

W przypadku jachtów nowych, powierzchnie żelkotu tylko zmatowić drobnym papierem ściernym i pomalować farbą UNIWIN OPTIMAL, a następnie farbą ANTIFOULlNG VSE.