Systemy

<hr style="border: 0px; background: #ddd; height: 1px;">

Jachty z laminatu

Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnię laminatu umyć i oczyścić ze szlamu, porostów i zatłuszczeń wodą z dodatkiem OLlVA CLEANER. Opłukać i wysuszyć. Zszorstkować całą powierzchnię papierem ściernym. Głębokość warstwy zszorstkowanej nie powinna być większa niż 1/3 grubości żelkotu. Przed malowaniem powierzchnię odkurzyć, odpylić i odtłuścić (nie używać acetonu). Zalecane użycie Rozcieńczalnika 564 lub 779.

<hr style="border: 0px; background: #ddd; height: 1px;">

Jachty ze stali i aluminium

Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnię umyć i oczyścić ze szlamu, porostów i zatłuszczeń wodą z dodatkiem OLlVA CLEANER. Opłukać i wysuszyć. Kadłub stalowy oczyścić strumieniowo-ściernie do stopnia czystości co najmniej Sa 2 (część zanurzona); dopuszcza się czyszczenie ręczne do St 3 części nadwodnej wg PN-ISO 8501-1. Podłoże przed malowaniem dokładnie odpylić.

<hr style="border: 0px; background: #ddd; height: 1px;">

Jachy z drewna

Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnię umyć i oczyścić ze szlamów, porostów, zaolejeń i zatłuszczeń. Dobrze wyschnięte drewno zaimpregnować lakierem WOOD PRIMER 12. Pierwszą warstwę lakieru rozcieńczyć Rozcieńczalnikiem 564 (około 20%). Nałożyć dwie do czterech warstw lakieru (w zależności od chłonności podłoża).