Zarówno Bosman 54 jak i Bosman 77 to są farby antyosmozowe. Dla zwykłego użytkownika, amatorsko stosującego te farby w szkutnictwie, różnica między nimi będzie polegała tylko na sposobie aplikacji, a w związku z tym na grubości uzyskanej powłoki. Powłoki uzyskane z obu farb, nałożone w podobnej grubości będą miały (w kontekście szczelności powłoki) bardzo zbliżone parametry użytkowe. Epinox Bosman 54, jako emalia epoksydowa jest znacznie mniej tiksotropowa od Bosmana 77. Dlatego można ją aplikować także natryskiem powietrznym. Bosman 54 jest również łatwiejszy do malowania pędzlem, czy wałkiem. Farba ta lepiej rozłoży się na malowanej powierzchni, „ładniej rozpłynie”.
Dla konserwacji jachtów laminatowych bardziej zalecane jest użycie jako podkładu raczej farby Bosman 54, niż Bosman 77. Chodzi w tym przypadku również o „doszczelnienie” kadłuba. Jako farba rzadsza lepiej wnika w żelkot kadłuba, a co za tym idzie lepiej go uszczelnia. Przy jachtach stalowych bardzo duże znaczenie z kolei ma zabezpieczenie antykorozyjne kadłuba. Nieporównywalnie lepsze właściwości ma w tym w przypadku farba Epinox Bosman 77.