Warstwa to świeżo naniesiona farba na powierzchnię malowaną. Po wyschnięciu, i odparowaniu z niej części lotnych: rozpuszczalników (które znajdują się od razu w farbie) i rozcieńczalników (które dodaje się dla ułatwienia aplikacji) staje się powłoką. Powłoką określa się również wyschnięte kilka warstw różnych farb na malowanej powierzchni. Dlatego też w karcie technicznej danego wyrobu wartość grubości jednej powłoki jest mniejsza, niż podana wartość jednej warstwy.
Jeśli godzi o zalecaną grubość warstwy – jest to wartość wyrażona w mikrometrach świeżo nałożonego „wymalowania” (mokrego wyrobu) w celu uzyskania finalnie zalecanej grubości powłoki. Jedno „pociągnięcie” pędzlem świeżej farby daje (orientacyjnie) grubość powłoki (po wyschnięciu) ok. 40-50 μm, natrysk powietrzny od 15-30 μm. Podane wartości należy traktować bardzo orientacyjnie.