Farba przeciwporostowa VSE o grubości powłoki 60 μm – (jest to grubość uzyskiwana przez położenie jednej warstwy farby) – zabezpiecza kadłub przed porastaniem na okres jednego sezonu żeglarskiego na wodach słodkich. W wodach morskich zalecane jest położenie przynajmniej 2 warstw – i uzyskanie grubości powłoki ok. 120 μm.