Gęstość to inaczej ciężar określonej objętości wyrobu. Lepkość i tiksotropia to właściwości fizyczne, które pomagają nam określić właściwości aplikacyjne wyrobu, czyli łatwość malowania oraz grubość warstwy, która można uzyskać przy jednokrotnym malowaniu na pionowym podłożu. Z gamy farb jachtowych Oliva, farbą najbardziej tiksostropową jest Epinox Bosman 77. Oznacza to, że właściwą konsystencję do aplikacji (rzadszą) uzyska się dopiero po jej bardzo starannym wymieszaniu. Przed wymieszaniem farba ma konsystencję bardzo gęstego kleju.