Można mieszać różne kolory poliuretanów Olivy ze sobą . Poliuretany Olivy różnią się między sobą pigmentem (barwnikiem) . Mieszanie spowoduje jedynie, że uzyskamy jakiś nieokreślony z góry kolor. Ponieważ są to farby dwuskładnikowe, trzeba pamiętać o dodaniu odpowiedniej ilości / proporcji utwardzacza do uzyskanej w wyniku zmieszania bazy farby.
Tak samo jest z farbą antyporostową VSE. Można mieszać różne kolory tej farby ze sobą.