Karta techniczna danego produktu podaje zużycie teoretyczne z litra produktu. Jest to ilość farby jaką powinno się zużyć dla uzyskania podanej grubości powłoki w warunkach idealnych aplikacji. Warunki idealne to takie, gdy nie ma żadnych strat w używanej farbie. W stosowaniu amatorskim bardzo trudne do uzyskania. Przy malowaniu wałkiem lub pędzlem przyjmuje się, że zużycie praktyczne jest o ok. 30% wyższe niż teoretyczne.