Określa ile w danej farbie jest części stałych, czyli tych które pozostaną na malowanej powierzchni po odparowaniu substancji lotnych. Jeśli podana wartość to np. 53%, oznacza to że grubość otrzymanej wyschniętej powłoki malarskiej będzie wynosiła 53% jednej warstwy świeżej farby.