Określa czas po jakim można użytkować powłokę, np.eksploatować powłokę w wodzie.