Temperatura zapłonu to wartość, w której po przyłożeniu otwartego ognia następuje zapłon par rozpuszczalników zgromadzonych nad wyrobem. Jest to parametr stosowany głównie do określenia zagrożeń pożarowych jakie stwarza wyrób w transporcie.